Wat is onze missie?

De stichting heeft ten doel mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren en daar vanuit hen weer volwaardig en succesvol aan de samenleving te kunnen laten deelnemen.

Meta Group Holland wil mensen die de samenleving binnentreden (statushouders) actief ondersteunen in het integratie-proces teneinde een goed staatsburgerschap te verwerven.

In de toekomst valt te denken aan doelgroepen als;
- alcohol- en drugsverslaafden;
- allerhande beroepsgroepen die getraumatiseerd raken vanwege het werk dat zij doen (ambulancepersoneel, politie, enzovoort).

De Stichting Meta Group Holland streeft het behouden van het erfgoed na, the mental legacy, van Frank Pucelik. In de begin van de jaren 70 van de vorige eeuw heeft hij samen met Richard Bandler veel onderzoek gedaan naar ‘succesvol denken en handelen.’ Hun bevindingen, uitgetest door tal van studenten (de ‘Meta-kids’) aan de Universiteit van Santa Cruz, Californië, zouden later door Richard Bandler en John Grinder opgetekend worden in de beroemde boeken ‘The Structure of Magic, volume I & II’. Meta werd later NLP. Over NLP vertellen wij elders op deze website meer.

Frank Pucelik heeft al meer dan een kwart eeuw succes met doelgroepen als jeugdige verslaafden en oorlogsveteranen.

Het programma dat hij bij hen intramuraal toepast is precies het hart van de aanpak dat in zoveel andere initiatieven om met genoemde doelgroepen te werken, ontbreekt. Meta Group Holland werkt met dit programma. Begeleiders die met statushouders werken, zijn allen opgeleid in NLP en de Post-traumatische Stresspreventie en -Aanpak, van Frank Pucelik.

Opvallend is de eenvoud en de grondigheid waarmee hij in zijn opleidingen meta-NLP doceert. Meta Group Holland levert opleidingen in die traditie om daarmee meta-NLP voor iedereen beschikbaar te maken.


Wat is onze visie?

Met een gerichte aanpak is het mogelijk voor immigranten om succesvol en volwaardig aan de samenleving deel te nemen.