Welkom in Holland Huizen

De Welkom in Holland huizen zijn interne faciliteiten die statushouders
onderdak en scholing biedt op praktisch en theoretisch gebied
mentale begeleiding biedt (het ‘hart’ van het programma)
een activiteitenprogramma biedt.

Dit alles gedurende een 24/7 programma, dat gemiddeld een jaar/anderhalf jaar in beslag neemt. De bewoner (gezin, alleenstaande, jongere) bewandelt de vijf fasen van het programma. Deze vijf fasen werken in op mentaal en fysiek niveau.


Vijf fasen van transformatie


Oriëntatiefase: in hoeverre is de deelnemer bereid/klaar om serieus te werken aan het innemen van een plek in de maatschappij?

Louteringsfase: een fase waarin de deelnemer vrij komt van de afschuwelijke herinneringen aan bijvoorbeeld oorlog, levensbedreiging, lijden, verlies van geliefden en naasten en verlies van zichzelf, van de vlucht, wanhoop, de ontberingen en afschuwelijke mensonterende ervaringen

Wie ben Ik? Het hervinden van zichzelf, van de waarden en overtuigingen die bij je horen. Wat wil je precies?

Ik en de Wereld. Hoe breng ik sociale contacten tot stand? Hoe ga ik een relatie aan? Op welke wijze solliciteer ik naar een baan, begin ik een studie. Hoe voorzie ik in mijn levensonderhoud en hoe word ik de baas van mijn eigen leven?

De stap in de Wereld. Hoe te verbinden met de maatschappij? Met de ondersteuning van het Huis kan men beginnen met werken en studeren.

Daarna is de deelnemer een ‘afgestudeerde’ een ‘graduate’ die absoluut met open armen ontvangen kan worden. Een mens die trots is op zijn afkomst, trots op zijn waarden en normen en trots op zijn vermogen in te passen in een samenleving.

Wilt u meer hierover weten?
Neem contact op >