Statushouders

Meta Group Holland ziet dat - met de aanpak die zij voor ogen heeft - de nieuwe statushouders adequaat en in relatief korte tijd kunnen worden voorbereid op hun deelname in de Nederlandse samenleving.
Hiertoe worden ‘Huizen’ opgericht. Gebouwen die geschikt (gemaakt) zijn voor het gedurende het programma bewonen door immigrantengezinnen, alleenstaanden en ook jongere statushouders.

Het programma voorziet in mentale en fysieke begeleiding, educatie en informatie omtrent de samenleving waar men is toegetreden.


In onze samenleving kunnen we er niet omheen: - de stroom vluchtelingen die ons land bereikt is groot en hun aanwezigheid heeft grote impact op onze samenleving. Het antwoord, de aanpak van wat door velen in die samenleving als ‘probleem’ wordt ervaren, is op dit moment onvoldoende.

• Het ‘probleem’ is bijvoorbeeld dat de stroom op gang kwam terwijl onze eigen maatschappij nog leed aan gevolgen van de economische recessie die in 2008 inzette. ‘Waarom zouden we mensen helpen als we zelf, onze kinderen, amper het hoofd boven water kunnen houden,’ zijn veelgehoorde geluiden.

• Een ander ‘probleem’ is het gedrag dat waar te nemen valt bij de immigranten. Gedrag om verschillende redenen afwijkt van het Nederlands ‘geaccepteerde’ gedrag. Gedrag dat voortkomt uit overtuigingen die leven in de cultuur waaruit de immigranten afkomstig zijn. Alsook gedrag dat voortkomt uit zware stress die het gevolg is van grote trauma’s opgedaan in het land van herkomst of op weg naar het land van aankomst. Deze stress - voortdurend aanwezig - wordt in het land van aankomst opnieuw of bij voortduring getriggerd door de onzekerheid over hun bestaan. Mogen we blijven? Hoe zal ons leven er uit gaan zien? Mogen we zijn wie we zijn? Etc. Verder door de machteloosheid, frustratie en het verlies van autonomie en zelfbeschikking die hen in de nieuwe maatschappij ten deel valt.
Dat ‘opvang’ van de nieuwe burgers in ons land niet afdoende is om bovengenoemde problematiek het hoofd te bieden is al lang duidelijk. De grote inspanningen die de IND, Vluchtelingenwerk en COA leveren, blijken niet afdoende.