Frank Pucelik is een van de drie grondleggers van NLP. Dit is pas enkele jaren algemeen bekend, mede door het verschijnen van het boek “The origins of NLP”. Hierin wordt zijn rol duidelijk voor het grote publiek.

Frank Pucelik heeft al meer dan een kwart eeuw succes met doelgroepen als jeugdige verslaafden en oorlogsveteranen.


Tegenwoordig woont hij in de Oekraïne, waar hij een enorme reputatie heeft opgebouwd als business-, management- en NLP-trainer en keynote spreker op congressen. Hij ondersteunt daarnaast een gestaag groeiend aantal hulpverleningscentra voor aan drugs verslaafde jongeren. Zijn nieuwste project is het opzetten van een groot aantal centra in de Oekraïne, om alle ontheemden als gevolg van de oorlog op te vangen en te begeleiden.