Masterclass Meta Trauma Aanpak en PTSS preventie.

Frank Pucelik, in Kiev Oekraïne. Deze training wordt verplaatst naar het najaar.


Schrijf je direct in voor deze trainingMeta Trauma Aanpak

Frank Pucelik overleefde de Vietnam-oorlog. Zijn woorden laten weinig aan de verbeelding over: ‘It took us 18 hours to get home. It took me 15 years to come home.´ Hij was gedreven om te ontdekken hoe wij mensen, bij wie de gevolgen van trauma het gewone leven in de weg staan, echt kunnen helpen het leven op te pakken. Het resultaat is een onorthodox maar succesvol perspectief op PTSS: Meta Trauma Approach (MTA).

Puceliks aanpak berust op een krachtige metafoor over de wijsheid van de medicijnman van de Amerikaanse Indianen: Krijgers die terugkeerden uit de strijd mochten niet zomaar het dorp weer in. Dat zou de veiligheid van de andere stamgenoten in gevaar brengen. Ze moesten eerst een aantal rituelen ondergaan, zodat de krijgers hun demonen leerden overwinnen (lees: PTSS) en een transformatie konden ondergaan tot ‘Wijze Man’.

Vijf fasen van transformatie

1. Oriëntatiefase: in hoeverre is de deelnemer bereid/klaar om serieus te werken aan het innemen van een plek in de maatschappij?

2. Louteringsfase: een fase waarin de deelnemer vrij komt van de afschuwelijke herinneringen aan bijvoorbeeld oorlog, levensbedreiging, lijden, verlies van geliefden en naasten en verlies van zichzelf, van de vlucht, wanhoop, de ontberingen en afschuwelijke mensonterende ervaringen.

3. Wie ben Ik?Het hervinden van zichzelf, van de waarden en overtuigingen die bij je horen. Wat wil je precies?

4. Ik en de Wereld. Hoe breng ik sociale contacten tot stand? Hoe ga ik een relatie aan? Op welke wijze solliciteer ik naar een baan, begin ik een studie. Hoe voorzie ik in mijn levensonderhoud en hoe word ik de baas van mijn eigen leven?

5. De stap in de Wereld. Hoe te verbinden met de maatschappij?