Wat is onze missie?

De Stichting Meta Group Holland stelt zich ten doel mensen binnen onze doelgroepen te helpen hun kwaliteit van leven en denken te verbeteren om van daaruit weer volwaardig en succesvol aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Meta Group Holland wil steun bieden aan mensen - en hun hulpverleners - die te maken hebben met de gevolgen van trauma en zich daardoor niet langer thuis voelen in hun leef- en werkomgeving.

Wij gebruiken hiervoor de unieke Meta Trauma Approach (MTA) van Frank Pucelik en streven ernaar zijn mentale erfgoed dat bekend staat als Meta-NLP te behouden en verder te verspreiden. Meta Group Holland richt zich hierbij primair op mensen die vanuit andere culturen onze Nederlandse samenleving binnentreden (statushouders) en ondersteunt hen actief in het integratie-proces teneinde een goed staatsburgerschap te verwerven. Meta Group Holland zet haar programma ook in voor alcohol- en drugsverslaafden en ex-gedetineerden om een volwaardige terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken. Daarnaast willen wij via trainingen en kennisoverdracht tot steun zijn voor allerhande beroepsgroepen die getraumatiseerd kunnen raken vanwege het werk dat zij doen, zoals ambulancepersoneel, politie, of begeleiders van slachtoffers van verkeer en geweld.


Wat is onze visie?

Onze visie is volledig gestoeld op een primaire vraag: Wat gaat er wel goed?

Als medegrondlegger van NLP heeft Frank Pucelik zelf al meer dan dertig jaar uitzonderlijk succes met zijn trauma-aanpak, met name bij als jeugdige verslaafden en daklozen en bij oorlogsveteranen. Als oorlogsveteraan medisch hulpverlener in Vietnam heeft hij uit eigen ervaring ontdekt en ontwikkeld wat er wel helpt en bovenal wat niet.

De kern van dit programma, het hart van de aanpak, is Puceliks unieke visie op trauma dat in zoveel andere initiatieven om met genoemde doelgroepen te werken, ontbreekt. Namelijk dat er voor mensen die lijden onder de gevolgen van dergelijk trauma eigenlijk geen weg terug meer is: alleen een weg vooruit. Er is - onbedoeld en vaak ongewild – een wezenlijke transformatie in het mens-zijn ingezet, die nooit meer ongedaan maar juist vervolmaakt dient te worden. Zodat mensen de veelal onmenselijke ervaringen uiteindelijk kunnen integreren als hulpbron-ervaring en wijsheid.

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de Meta-aanpak van Pucelik is uitgaan van ‘wat goed is, wat functioneert en gezond voelt’ bij de cliënt. En van daaruit kan deze het gezonde en ongeschondene uitbreiden, een nieuwe werkelijkheid opbouwen voor zichzelf, totdat hij werkelijk van binnen voelt hoe hij zich kan welbevinden. Door trainers en coaches op te leiden in dit format, kunnen zij de kennis en kunde ervan doorgeven aan mensen die werken of samenleven met de getraumatiseerden. We zien met deze aanpak hoe mensen die zich - als gevolg van de in hun leven opgelopen schade - met moeite in gedrag en vaardigheid kunnen bewegen in de maatschappij daartoe een hernieuwde kans krijgen. Gewoon omdat de angel uit hun trauma is gehaald en er ruimte in hen ontstaat zich te richten op leven in plaats van over-leven.